Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Sivuston suunnittelun perusteet - lyhyt oppimäärä

Sisällysluettelo

Johdanto

Ennen merkkaustyöhön ryhtymistä on syytä kiinnittää huomiota sivuston suunnitteluun. Valitettavan usein tämä vaihe jää kokonaan väliin ja tulokset ovat sen mukaisia.

Ensimmäinen ja tärkein kysymys, jonka sivuston rakentajan on selvitettävä kuuluu: ketä tai mitä tarkoitusta sivusto palvelee? Vastausta tähän kysymykseen ei saa unohtaa sivuja rakentaessa ja laajentaessa. Mitä monipuolisempi vastaus tähän kysymykseen on, sitä enemmän sivusto vaatii suunnittelulta. Myös tulevaisuuden tarpeet pitää huomioida mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi yrityksen sivujen lähtökohtana on voinut olla joku seuraavista:

Toiminnan laajentuessa kaikki edellä mainitut voivat tulla ajankohtaisiksi. Puutteellinen suunnittelu näkyy, joko sekavana ja epämiellyttävänä sivustona tai moninkertaisena työpanoksena.

Sivuston rakenne

Sivuston rakenne on oltava mahdollisimman selkeä, sekä ylläpitäjälle, että asiakkaalle. On muistettava, että asiakas usein tulee "takaovesta" sisälle, esim. hakukonetuloksen tai tiettyyn alisivuun viittaavan linkin avulla. Usein asiakas myös haluaa edetä sivustossa eri tavalla, kuin tekijä on kuvitellut. Joten myös asiakkaan on pystyttävä hahmottelemaan sivuston rakenne, muuten hän "eksyy" ja pettyy. Usein puumainen ja hierarkkinen rakenne on selkein, kunhan se ei ole liian hallitseva.

Huomioi seuraavat vihjeet varsinkin laajoissa sivustoissa:

Myös ylläpidon kannalta selkeä ja tarpeeksi tilava hakemistorakenne on välttämätön. Hakemistorakenteen kannattaa seurata sivuston rakennetta ja hakemistoja tulee olla riittävästi, jotta satojen tiedostojen hakemistoilta tai tarpeettomilta tiedostojen siirroilta vältyttäisiin.

Yksittäisen sivun rakenne

Oleellista sivun sisällöllisessä rakenteessa on se, että sivu muodostuu tietyn selvän ajatuksen ympärille. Negatiivisesti sanottuna, yhteen sivuun ei saisi sisällyttää useita käsitteitä, tai yhtä kokonaisuutta ei saisi pilkkoa. Suurikokoisiin dokumentteihin voi pilkkomisen sijaan laittaa hypertekstisisällysluettelon. Niitä voi myös tarjota vaihtoehtoisissa muodoissa, esim. pakattuina tiedostoina, jolloin asiakas voi lukea tai tulostaa sivut yhteydettömässä tilassa.

Tarkistuslistoja

Huomioi seuraavat asiakasviihtyvyyttä koskevat ohjeet sivuja suunnitellessasi.

Vältä raskaita hitaasti latautuvia sivuja

Huolehdi navigoinnin helppoudesta

Ennen kaikkea huolehdi sivujen toimivuudesta

Loppusanat

Näillä ohjeilla pärjää jo pitkälle. Totta kai joudut itse huolehtimaan vielä paljosta muusta, josta tärkein on sivujesi asiasisältö, sen asiallisuus ja ajantasaisuus.

Viimeinen päivitys: 2010-03-11
Osmo Saarikumpu