Esimerkki ONBLUR-attribuutista

Seuraavan: OnBlur-esimerkki -ankkurin koodi on seuraavanlainen:

<a href="javascript:void('0')"
 onblur="alert('OnBlur-tapahtuma havaittu!')">OnBlur-esimerkki</a>

Tässä esimerkissä koodi kutsuu window-olion alert-metodia kun ankkuri menettää kohdistuksen.

Huomiot

HREF-attribuutin arvolla ei ole merkitystä esimerkin kannalta.

Weppipakin kotisivulle