Esimerkki ONFOCUS-tapahtuma-attribuutista

Seuraavan: OnFocus-esimerkki -ankkurin koodi on seuraavanlainen:

<a href="javascript:void('')"
 onfocus="alert('OnFocus-tapahtuma havaittu!')">OnFocus-esimerkki</a>

Tässä esimerkissä koodi kutsuu window-olion alert-metodia kun ankkuri saa kohdistuksen.

Huomiot

HREF-attribuutin arvolla ei ole merkitystä esimerkin kannalta.

Weppipakin kotisivulle