Tämä taustavärin vaihdin -esimerkki on vanhentunut. Katso päivitettyä versiota (helpoimmissa Javascript-esimerkeissä).

Tulos

Vaihda dokumentin taustaväriä:

Koodi

BODY-elementti on seuraavanlainen:

<body bgcolor="#f7ffff">
<!--Dokumentin taustaväri määriteltävä
  BODY-elementin attribuutilla, ei tyyleillä. -->

Tämä tulee BODY-osastoon

<form action="">
<div>Vaihda dokumentin taustaväriä:
 <select
 onchange="document.bgColor=this.options[this.selectedIndex].value">
 <option value="#f7ffff" selected="selected">
  oletusväri
 </option>
 <option value="#faebd7">
  antiquewhite
 </option>
 <option value="#7fffd4">
  aquamarine
 </option>
 <option value="#f5f5dc">
  beige
 </option>
 <option value="#ffe4c4">
  bisque
 </option>
</select>
</div>
</form>
Weppipakin kotisivulle