Mitä Raamattu on?

Jumaliselle lukialle

armoa ja rauhaa Jumalalta meidän Isältämme, ja Herralta Jesukselta Kristukselta!

Raamatun korkia arvo, joka totisesti on Jumalan oma meille annettu sana johdattamaan meitä Kristuksen toimittamaan autuuteen, on meille väkevä kehoitus, viriästi lukemaan tätä kirjaa. Tässä on meillä niinkuin Jumalan oma lähetyskirja meille ihmisille, jossa Hän meille vanhurskaan ja armollisen tahtonsa Lain ja Evankeliumin kautta ilmoittanut on. Siitä, että Raamattu on Jumalan antama sana, me tulemme parhain ja täydellisesti vakuutetuiksi silloin, kuin viriästi ja halullisesti luemme P. Raamattua, ja sen kautta annamme Pyhälle Hengelle tilaa, luetun sanan kautta vaikuttaa sydämessämme sitä todistusta, että Jumalan sana on Jumalan antama. Sillä Henki, nimittäin Pyhä Henki, todistaa jumalisten lukiain sydämissä, että Henki, Jumalan sana, totuus on, 1 Joh. 5:6.

Mutta siinä sivussa on Pyhässä Raamatussa monikahtoja erinomaisia asianhaaroja, jotka taitavat ja mahtavat kehoittaa meitä sitä korkiassa arvossa pitämään, ja niin sitä viriämmästi lukemaan. Senkaltaiset ovat

  1. Sen vanhuus. Tässä löytään vanhin kirja maailmassa. Tässä edespannaan maailman alku ja sen vanhimmat muutokset, ja niin yksi vahva ajantieto, joita kaikkia muualla turhaan etsitään.
  2. Sen sisällepidon majesteetti eli korkeus, hyödytys ja täydellisyys. Tässä löytään järjelle käsittämättömät salaisuudet, ihanaisin tapain oppi, ennustukset, jotka monta sataa ajastaikaa, ennenkuin ne tapahtuivat, ilmoitetut ovat, ja joita kätketyitä asioita niin kauvan aikaa ennen ei yksikään muu, kuin Jumala itse tietää taitanut; sanalla sanottu: tässä on kaikki mikä palkitsee järkemme puutokset, ja mitä autuudeksemme meille tietää tarpeellinen on; ja nämä kaikki tuodaan tässä edes yksinkertaisilla, mutta korkeilla ja jumalisilla sanoilla, ja niin kauniisti ja voimallisesti, että ihmisen ymmärrys vaatimattomaan suostumiseen ja tahto vakaan kuuliaisuuteen taivutetaan.
  3. Pyhän Raamatun kirjain yhtäpitäväisyys. Ne ovat kynältä käsitetyt ihmisiltä, jotka ovat eläneet usiamman sadan ajastajan toinen toisestansa ja olleet erikaltaisista säädystä ja mielen taivutuksista, mutta kuitenkin havaitaan heidän kirjoitustensa välillä kaikkein ihanaisin yhteensopivaisuus. Kaikilla heillä on, ilman vähintäkään keskinäistä eripuraisuutta, yksi tarkoitus: Jumalan kunnia, Kristuksen tunto ja ihmisten autuus. Sillä muotoa osoitetaan Uudesta Testamentista, että Vanha Testamentti on totisesti Jumalan sana, sillä Uusi Testamentti osoittaa juurtajaksain, että kaikki Kristukselle tapahtunut on, mitä Vanha Testamentti niinkauvan aikaa edellä Hänestä ennustanut on. Samoin vahvistetaan Uusi Testamentti Vanhan Testamentin kautta.
  4. Ihmetyöt, jotka kaikkein luonnon voimain ylitse käyvät, joiden kautta Raamattu vahvistettu on.
  5. Sen ihmeellinen leveneminen ja voimassa pitäminen. Harvain ja heikkoin ihmisten kautta on, Jumalan edeskatsomisesta, Raamattu aika ajalta autettu edes ja laviammalle saatettu, voimallisia vastaan maailmassa suojeltu, ja niin monessa vainossa voimassa pidetty. Tähän tulee, usiampien muiden asianhaarain seassa, marthyrein todistus, joista monta tuhatta on verellänsä Raamatun totuuden vahvistanut; ja oikian seurakunnan todistaminen, joka P. Raamatun kirjat itse kirjoittajilta on ottanut vastaan, niinkuin uskollinen vartia ne tallella pitänyt ja aina julkisesti niistä todistanut, että ne ovat Jumalan totinen sana.