Perisynti protestanttisissa tunnustuksissa

Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt. (Ps. 51:7)

Perisyntioppi perustuu Raamatun opetukseen ihmisestä. Tämä opin summa on parhaiten esilletuotu luterilaisissa tunnustuskirjoissa:

Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan. [Augsburgin tunnustus]

Tässä meidän on tunnustettava, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 5:12), että synti on peräisin yhdestä ainoasta ihmisestä, Aadamista, jonka tottelemattomuudesta johtuu, että kaikista ihmisistä on tullut syntisiä ja he ovat joutuneet kuoleman ja Perkeleen valtaan. Tätä sanotaan perisynniksi eli perussynniksi.

Tämän synnin hedelmiä ovat sitten pahat teot, joita tekemästä Kymmenen käskyä kieltää: epäusko, väärä usko, epäjumalanpalvelus, jumalanpelon puute, ylimielisyys, epätoivo, hengellinen sokeus eli sanalla sanoen se, ettei tunneta Jumalaa eikä välitetä hänestä. Sitten tulevat valehteleminen, Jumalan nimeen vannoskeleminen, rukouksen ja avuksi huutamisen laiminlyöminen, Jumalan sanan halveksiminen, tottelemattomuus vanhempia kohtaan, murha, epäsiveellisyys, varkaus ja petos.

Perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella (Ps. 51:7; Room. 5:12 ss.; 2 Moos. 33:20; 1. Moos. 3 ss.). [Schmalkaldenin opinkohdat]

Reformoidut tunnustukset ovat samanmielisiä, joskin kasteen sakramenttia luterilaisuudessa korostetaan huomattavasti enemmän perisynnin yhteydessä. Reformoitu opetus voidaan tiivistää seuraavasti:

Lankeemuksen myötä ihminen joutui tilaan, joka käsittää:

  1. syyllisyyden Aadamin syntiin
  2. alkuvanhurskauden puutten
  3. luontonsa täydellisen turmeluksen
  4. sekä varsinaiset rikkomukset, jotka näistä seuraavat

Lankeemus johti koko ihmiskunnan osalta:

  1. jumalayhteyden katkeamiseen
  2. Jumalan vihan ja kirouksen alaisuuteen
  3. iankaikkiseen kuolemaan

Raamatullisen ihmiskuvan omaksuminen on tärkeää, sillä vain Jumalan Sanan valaisemina näemme itsemme oikeassa valossa. Vasta kadotettuina ja tyhjennettyinä voimme käsittää Jumalan armon oikein.

Koko ihmisvanhurskaus on pelkkää teeskentelyä Jumalan edessä, jollemme ole oivaltaneet, että sydän on luonnostaan vailla rakkautta Jumalaan, jumalanpelkoa ja luottamusta Jumalaan. Siitä syystä profeettakin sanoo: (Jer. 31:19) Päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. [Augsburgin tunnustuksen puolustus]


Rev. 2002-10-30
Osmo Saarikumpu