12. viikko

Miksi Häntä kutsutaan Kristukseksi, eli Voidelluksi?

Koska Isä Jumala on vihkinyt ja Pyhä Henki on voidellut[1] Hänet meille ylimmäksi Profeetaksi ja Opettajaksi,[2] joka on täysin paljastanut meille Jumalan salaisen tahdon koskien lunastustamme.[3] Hän:

[1] Lu. 3:21-22; 4:14-19; Heb. 1:9
[2] Apt. 3:22
[3] Joh. 1:18; 15:15
[4] Heb. 7:17
[5] Heb. 9:12; 10:11-14
[6] Ro. 8:34; Heb. 9:24; 1Jo. 2:1
[7] Ma. 21:5; Lu. 1:33
[8] Ma. 28:18-20; Joh. 10:28; Ilm. 12:10-11


Miksi sinua kutsutaan kristityksi?

Koska olen uskon kautta Kristuksen jäsen[1] ja täten osallinen Hänen voitelustaan,[2] jotta voisin:

[1] 1Ko. 12:12-27
[2] Apt. 2:17; 1Jo. 2:27
[3] Ma. 10:32; Ro. 10:9-10; Heb. 13:15
[4] Ro. 12:1; 1Pi. 2:5,9
[5] Gal. 5:16-17; Ef. 6:11; 1Ti. 1:18-19
[6] Ma. 25:34; 2Ti. 2:12; Ilm. 3:21