14. viikko

Mitä tunnustat, kun sanot: Hän sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta?

Jumalan iankaikkinen Poika, joka on ja pysyy oikeana ja iankaikkisena Jumalana,[1] otti itselleen oikean ihmisluonnon neitsyt Marian lihasta ja verestä[2] Pyhän Hengen toiminnan kautta.[3] Näin Hän on myös oikea Daavidin siemen[4] ja veljiensä kaltainen kaikessa,[5] kuitenkin ilman syntiä.[6]

[1] Joh. 1:1; 10:30-36; Ro. 9:5; Ko. 1:15-17; 1Joh. 5:20
[2] Ma. 1:18-23; Joh. 1:14; Gal. 4:4; Heb. 2:14
[3] Lu. 1:35
[4] 2 Sam. 7:12-16; Ps. 132:11; Ma. 1:1; Lu. 1:32; Ro. 1:3
[5] Fil. 2:7; Heb. 2:17
[6] Heb. 4:15; 7:26,27


Mitä hyötyä saat Kristuksen pyhästä hedelmöitymisestä ja syntymästä?

Välimiehenämme[1] Hän viattomuudellaan ja täydellisellä pyhyydellään peittää Jumalan katseelta syntini, jossa itseni siitettiin ja, jossa synnyin.[2]

[1] 1Ti. 2:5-6; Heb. 9:13-15
[2] Ro. 8:3-4; 2Ko. 5:21; Gal. 4:4,5