20. viikko

Mitä uskot koskien Pyhää Henkeä?
  1. Hän on tosi ja iankaikkinen Jumala, kuten Isä ja Poikakin [1]
  2. Hän on myös minulle annettu[2]
    • tehdäkseen minut oikean uskon kautta osalliseksi Kristuksesta ja kaikista Hänen lahjoistaan[3]
    • lohdutukseksi[4]
    • ollakseen kanssani ikuisesti[5]

[1] 1Ms. 1:1,2; Ma. 28:19; Apt. 5:3,4; 1Ko. 3:16
[2] 1Ko. 6:19; 2Ko. 1:21,22; Gal. 4:6; Ef. 1:13
[3] Gal. 3:14; 1Pi. 1:2
[4] Joh. 15:26; Apt. 9:31
[5] Joh. 14:16,17; 1Pi. 4:14