35. viikko

Mitä Jumala vaatii toisessa käskyssä?

Ettemme tekisi millään tavalla minkäänlaista jumalankuvaa,[1] emmekä palvelisi Häntä millään muulla tavalla, kuin Hän on Sanassaan käskenyt.[2]

[1] 5Ms. 4:15-19; Jes. 40:18-25; Apt. 17:29; Ro. 1:23
[2] 3Ms. 10:1-7; 5Ms. 12:30; 1Sa. 15:22,23; Ma. 15:9; Joh. 4:23,24


Emmekö saa tehdä minkäänlaista kuvaa?

Jumalaa ei voi, eikä saa kuvata mitenkään näkyvästi. Luotuja voidaan kuvata, mutta Jumala kieltää kaikkien kuvien pitämisen, tai tekemisen, mikäli tarkoituksena on niiden palvominen, tai Jumalan palvelu niiden kautta.[1]

[1] 2Ms. 34:13,14,17; 4Ms. 33:52; 2Ku. 18:4,5


Mutta eikö kuvia voida sietää kirkoissa "maallikoiden kirjoina"?

Ei voida, sillä meidän ei tule olla Jumalaa viisaampia. Hän ei tahdo opettaa kansaansa mykkien kuvien kautta,[1] vaan Hänen Sanansa elävän saarnan kautta.[2]

[1] Jer. 10:8; Hab. 2:18-20
[2] Ro. 10:14,15,17; 2Ti. 3:16,17; 2Pi. 1:19