38. viikko

Mitä Jumala vaatii neljännessä käskyssä?
  1. Että evankeliumin virkaa ja sen opetustyötä ylläpidetään.[1] Ja, että olen säännöllisesti läsnä Jumalan kirkossa, etenkin lepopäivänä:[2]
    • kuullakseni Jumalan Sanaa[3]
    • käyttääkseni sakramentteja[4]
    • rukoillakseni Jumalaa julkisesti[5]
    • antaakseni kristillistä avustusta köyhille[6]
  2. Että elämäni kaikkina päivinä lepään pahoista töistäni, antaen Herran tehdä työtänsä minussa Henkensä kautta, näin aloittaakseni ikuisen sapatinlevon jo tässä elämässä.[7]

[1] 5Ms. 6:4-9; 20-25; 1Ko. 9:13,14; 2Ti. 2:2; 3:13-17; Tit. 1:5
[2] 5Ms. 12:5-12; Ps. 40:9,10; 68:27; Apt. 2:42-47; Heb. 10:23-25
[3] Ro. 10:14-17; 1Ko. 14:26-33; 1Ti. 4:13
[4] 1Ko. 11:23,24
[5] Ko. 3:16; 1Ti. 2:1
[6] 1Ko. 16:2; 2Ko. 8-9
[7] Jes. 66:23; Heb. 4:9-11