46. viikko

Miksi Kristus käskee meitä puhuttelemaan Jumalaa Isänämme?

Herättääkseen meissä heti rukouksemme alussa sitä lapsenmielistä kunnioitusta ja luottamusta Jumalaan, joka on rukouksemme perusta: Jumalasta on tullut Isämme Kristuksen tähden. Jos isämme eivät kiellä meiltä maallisia asioita, niin sitä vähemmän taivaallinen Isämme kieltää meiltä uskossa pyytämäämme.[1]

[1] Ma. 7:9-11; Lu. 11:11-13; 1Pi. 1:17


Miksi on lisätty: "joka olet taivaissa?"

Nämä sanat opettavat meille:

[1] Jer. 23:23,24; Apt. 17:24,25
[2] Ma. 6:25-34; Ro. 8:31,32