<-- Kysymykset on jaettu 52:een viikkoon.

Tämä katekismuksen kehysversio on suunniteltu viikottaiseen opiskeluun. Valitse viikko vasemmasta kehyksestä. Viikkokohtaiset kysymykset latautuvat tähän tilaan ja kysymyksien vastaukset taas alakehykseen.

sDg