Kolmas viikko: kysymykset 6 - 8.
Loiko siis Jumala ihmisen näin pahaksi ja turmeltuneeksi?
Mistä sitten ihmisen turmeltunut luonto tuli?
Mutta olemmeko niin turmeltuneita, että olemme kokonaan kykenemättömiä hyvään ja taipuvaisia kaikkeen pahaan?