35. viikko: kysymykset 96 - 98.
Mitä Jumala vaatii toisessa käskyssä?
Emmekö saa tehdä minkäänlaista kuvaa?
Mutta eikö kuvia voida sietää kirkoissa "maallikoiden kirjoina"?