45. viikko: kysymykset 116 - 119.
Miksi kristittyjen tarvitsee rukoilla?
Minkälainen on rukous, jonka Jumala kuulee?
Mitä Jumala on käskenyt meidän Häneltä pyytää?
Mikä on tämä Herran opettama rukous?