Raamatun inspiraatio

Tutkimus 1600-luvun luterilaisten dogmaatikkojen teologiasta

Halukkaille lähetän ilmaiseksi ja sitoumuksetta tohtori Robert D. Preusin (1924 - 1995) kirja Raamatun inspiraatio.

Kirja on Preusin, puhdasoppisen luterilaisuuden tutkijan, vuonna 1955 valmistunut esikoistutkimus ja väitöskirja. Teos käsittelee seikkaperäisesti luterilaisen puhdasoppisuuden ajan teologien oppia pyhästä Raamatusta. Ote kirjan esipuheesta:

Niin sanottu historiallis-kriittinen metodi, joka lähestyy Raamatun tekstiä ilman Jumalan pelkoa ja sen myöntämistä, että lukija on "pyhällä maalla", oli aiheuttanut tuhoa luterilaisuudessa kauan ennen kuin Robert Preus alkoi kirjoittaa. Tätä teosta ajatellen on merkittävää, että se esittää lukijalle selkeän vaihtoehdon sille ikivanhalle järkeisopille, jota historiallis-kriittinen metodi edustaa. Lukijalla on tilaisuus nähdä itse, miten ne miehet, jotka ajallisesti katsottuna olivat lähinnä uskonpuhdistusta, tutkivat Pyhää Raamattua. Yhdistelmä, jonka muodostivat ehdoton usko Pyhään Raamattuun ja sen syvällinen tuntemus, teki luterilaisista dogmaatikoista todellisia ja uskollisia sananpalvelijoita...

Ne erilaiset harhat, joiden kanssa luterilaiset isät joutuivat vastakkain – ja jotka Robert Preus luettelee tässä kirjassa – ovat yhä keskuudessamme, vaikkakin usein erinimisinä ja eri nimilapun alla. Lyhyesti sanottuna, tämä oli ja on ajankohtainen kirja.

Tilaa kirja sähköpostitse lähettämällä nimesi ja postiosoitteesi osoitteeseen: osmo@weppipakki.com.