Yleisiä eroja objektiivisen kristillisyyden ja subjektiivisen uskonnollisuuden välillä

Teologian kohta Objektiivinen kristillisyys Subjektiivinen uskonnollisuus
tiedon lähde Raamattu Raamatun lisäksi: järki, luonto, kokemus, havainto, tunteet, intuitio, näyt, äänet, toiset ihmiset; katolilaisuudessa traditio
Jumala suvereeni, muuttumaton, rationaalinen alisteinen ihmiselle, muuttuva, irrationaalinen
Kristus maailman pelastaja pelastuksen mahdollistaja
synnin seuraus täydellinen turmelus, perisynti moraalinen sairaus, psykologinen häiriötila, osittainen turmelus
adoptio (Jumalan lapseksi tuleminen) juridinen tapahtuma kokemuksellinen tapahtuma
pelastus Jumalan päätös, armovalinta ihmisen päätös, vapaa tahto
regeneraatio (uudestisyntyminen) Jumalan aikaansaama, ei kokemuksellinen; loogisesti edeltää uskoa ihmisen aikaansaama, kokemuksellinen; loogisesti seuraa uskoa
vanhurskauttaminen Kristuksen historiallinen ja objektiivinen työ puolestamme; juridinen julistus kokemuksellinen, subjektiivinen, moraalinen
pyhitys Raamatun totuuden aikaansaama ajatusten ja asenteiden muutos; mielen uudistus, joka johtaa muutoksiin käytöksessä hyvät työt; perfektionismi; metodismissa myös toinen siunaus, täydellinen pyhitys; helluntalaisuudessa myös henkikaste, armolahjat, voitokas elämä, Hengellä täyttyminen; katolilaisuudessa myös riitit, rituaalit, uskonnolliset teot
palvonta kunnia Jumalalle, totuus ihmiselle; intellektuaalista ja ymmärrettävää esteettinen kokemus, uskonnollinen kokemus, viihdettä, jakamista; ei-intellektuaalista, mystistä
evankeliumi objektiivinen ja historiallinen työ, jonka Kristus teki ihmisen puolesta: Hänen synnitön elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa mitä Jumala tekee ihmisessä ja tämän elämässä
usko Raamatun totuuksien ymmärtäminen ja niiden hyväksyminen uskon kohde on suhteellisen epäolennainen; luottamusta ja tekoja
sanoman kohde ihmisen ymmärrys ja omatunto ihmisen tunteet ja mielikuvitus
etiikka Kirjoituksien mukainen Jumalan tahto tunteet, intuitiot, rukous, rauha

Rev. 2003-11-23
Osmo Saarikumpu