Pelastussuunnitelma

Supernaturalistinen Naturalistinen
Evankelinen Papillinen
Partikulaarinen Universalistinen
Konsistentti Inkonsistentti
Supralapsaarinen Infralapsaarinen Amyraldistinen Luterilainen Wesleyläinen Puhdas universalistinen Anglikaaninen Roomalainen Ortodoksi Remonstrantti Pelagiolainen
Osan valinta ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä Lankeemuksen salliminen; syyllisyys, rappio ja täydellinen turmelus Lankeemuksen salliminen; rappio, syyllisyys ja täydellinen moraalinen turmelus Lankeemuksen salliminen; syyllisyys, rappio ja täydellinen turmelus Lankeemuksen salliminen; syyllisyys, rappio ja täydellinen turmelus Lankeemuksen salliminen Synnin salliminen Lankeemuksen salliminen; yliluonnollisen vanhurskauden menetys Lankeemuksen salliminen; alkuperäisen vanhurskauden menetys, johon liittyy Jumalan tuntemisen menetystä ja taipumusta pahaan Lankeemuksen salliminen; (fyysistä ja moraalista) heikentymistä Vapaan tahdon lahja, jonka mukaan jokainen voi suoriutua hänelle asetetuista vaatimuksista
Lankeemuksen salliminen; syyllisyys, rappio ja täydellinen turmelus Osan valinta ikuiseen elämään Kristuksessa Kristuksen lahja mahdollistamaan kaikkien pelastuksen Kristuksen lahja hyvittämään maailman synnit Kristuksen lahja hyvittämään maailman synnit Kaikkien ennaltamäärääminen elämään Kristuksen lahja hyvittämään kaikkien ihmisten synnit Kristuksen lahja tarjoamaan hyvitystä kaikkien ihnmisten synneistä Kristuksen lahja sovittamaan syntinen ihmiskunta Jumalan kanssa Kristuksen lahja mahdollistamaan riittävän armon lahjan Lain ja evankeliumin lahja valaisemaan tietä ja taivuttamaan sillä tiellä kulkemista
Kristuksen lahja lunastamaan valitut ja perustamaan yleinen kutsu Kristuksen lahja lunastamaan valittunsa ja perustamaan yleinen kutsu Osan valinta moraalisen kyvyn lahjaan Armovälineiden lahja välittämään pelastavaa armoa Perisynnin anteeksianto ja riittävän armon lahja kaikille Kristuksen lahja sovittamaan kaikkien synnit Kirkon perustaminen olemaan elävä Jumalan riittävän armon välittäjä Kirkon ja sakramenttien virkaan asettaminen soveltamaan Kristuksen hyvitystä Kirkon perustaminen jatkuvaan ristin hyötyjen toimittamiseen Riittävän armon lahja kaikille Kristuksen lahja (sovittamaan menneet synnit ja) antamaan hyvän esikuvan
Pyhän Hengen lahja pelastamaan lunastetut Pyhän Hengen lahja pelastamaan lunastetut Pyhän Hengen lahja aikaansaamaan moraalista kykyä valituissa Niiden predestinaatio elämään, jotka eivät vastusta armovälineitä Niiden predestinaatio elämään, jotka täydentävät riittävää armoa Hengen lahja soveltamaan Kristuksen sovitusta kaikille Tämän armon välittämistä välttämättömien kanavien (sakramenttien) kautta Kristuksen hyvityksen soveltaminen (välillisesti) sakramenttien kautta Opetusta, vanhurskautusta ja rakentumista kirkon säädöksien kautta Kaikkien niiden pelastus, jotka vapaasti toimivat yhteistyössä tämän armon kanssa Kaikkien niiden hyväksyminen, jotka kulkevat oikeata tietä
Kaikkien sovitettujen ja uudestisyntyneiden pyhitys Kaikkien sovitettujen ja uudestisyntyneiden pyhitys Pyhitys Hengen kautta Pyhitys armovälineiden kautta Kaikkien riittävän armon kanssa yhteistyötä tekevien pyhitys Kaikkien pelastus Pelastus kasteen sakramentin antaman elämän ja ehtoollisen ravitsemuksen kautta Niiden kaikkien rakentuminen pyhässä elämässä, jotka jatkavat sakramenteissa Rakentuminen armossa seitsemän sakramentin kautta Pyhitys yhteistyössä armon kanssa Oikeintekemisen jatkuminen vapaaehtoisen kilvoittelun kautta

Warfieldin teoksesta The Plan of Salvation
Korjausehdotukset: Osmo Saarikumpu