2Ti. 3:16

Lainauksia luterilaisilta isiltä

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa

Calovius

Koko Raamattu on inspiroitu, kuten apostoli todistaa 2 Tim. 3:16:ssa, ei pelkästään Raamatun merkitys, vaan Raamattu itse ja kaikki mikä kuuluu Raamattuun. Jos siis Raamatusta löytyy yksikin sana, joka ei ole inspiroitu, ei voida sanoa, että koko Raamattu (pasa grafe) on Jumalan inspiroima (theopneustos). Raamattuun ei kuulu ainoastaan forma eli sisältö, vaan myös materia eli sanat, tavut ja merkit. Käsillä olevassa kohdassa Raamattua tarkastellaan tässä moninaisessa merkityksessä, sekä sen materiaalista että formaalista perustekijää silmälläpitäen. Timoteus saa näet käskyn lukea Raamattua ja hänen tulee tarkata sekä Raamatun merkitystä että yksittäisiä sanoja huolellisesti tutkien ja kunnioittaen hartaasti Raamattua. Olihan hän sen opettajana sitoutunut selittämään muille Raamatun merkityksen ja vieläpä sanoihin sisältyvät epäsuorat merkitykset.

Hollazius

  1. Apostoli ei sano pelkästään: jokainen Jumalan sana on inspiroitu. Jos asia olisi näin, Jumalan sana voitaisiin ymmärtää formaalisessa mielessä jumalallisena merkityksenä. Mutta hän sanoo koko Raamattu (pasa grafe), mikä tarkoittaa paitsi jumalallista merkitystä myös kirjoitettuja sanoja.
  2. Apostoli ei sano: kaikki, mikä on kirjoitettu, on Jumalan inspiroimaa (panta gegrammena theopneusta), vaan koko Raamattu on Jumalan inspiroima (pasa grafe theopneustos), voidakseen osoittaa, ettei ainoastaan pyhän Raamatun sisältö ole jumalallisesti ilmoitettu vaan että Pyhä Henki saneli myös itse sanat kirjoittajille.
  3. Näitä Kirjoituksia silmälläpitäen apostoli kertoo, miten Timoteus poikasena luki niitä ja miten hänellä piispaksi tultuaan oli tapana mietiskellä niitä huolellisesti ja selittää niitä kuulijoilleen. Hän ei lukenut ja selittänyt pyhää Raamattua ainoastaan sen sisältöä vaan myös sen kirjoitettuja sanoja ajatellen.

Robert D. Preusin teoksesta Raamatun inspiraatio, Tutkimus 1600-luvun luterilaisten dogmaatikkojen teologiasta. (Concordia 1999).