Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

ISKU-malli

Sisällysluettelo

 1. Johdanto
 2. ISKU-malli lyhyesti
 3. Informaatio on pääasia
 4. ISKU-mallin toteutustapa

Johdanto

Verkkojulkaisujen yleinen ongelma on niiden ulkoasulähtöisyys ja -keskeisyys. Usein ulkoasun ja siihen liittyvien tekijöiden takia uhrataan, enemmän tai vähemmän tiedostaen, dokumenttien saavutettavuus ja niiden käytettävyys. ISKU-mallin tarkoitus on toimia lyhyenä muistutuksena ehjän julkisen verkkojulkaisun suunnitteluprioriteeteista.

ISKU-malli lyhyesti

Verkkojulkaisun suunnittelun lähtökohdat voidaan kiteyttää ISKU-malliin, jossa dokumenttien ulkoasu on aina alisteinen muille arvoille. ISKU-mallin mukaan verkkojulkaisun informaatio, sen saavutettavuus ja käytettävyys tulevat, sekä tärkeysjärjestyksessä, että käytännön toteutuksessa ennen esityksellisiä tekijöitä.

 1. Informaatio - verkkojulkaisu on tietojärjestelmä.
 2. Saavutettavuus - tiedon on oltava asiakasohjelmien saatavilla.
 3. Käytettävyys - tietoa on voitava käsitellä sujuvasti.
 4. Ulkonäkö - esitykselliset tekijät ovat aina alisteisia edellisille.

Informaatio on pääasia

ISKU-mallissa informaatiolla tarkoitetaan tietoja ja/tai tietoa välittäviä toimintoja, jotka ovat verkkojulkaisun olemassaolon syy. Mallissa lähdetään siitä, että verkkojulkaisu on aina tietojärjestelmä, informaation määrästä tai julkaisun vuorovaikutustasosta riippumatta.

Tiedon prioriteetin turvaamiseksi mallissamme kysytään kolme yksinkertaisesta kysymystä:

 1. Miksi?

  Kysymys koskee tietosysteemin tavoitteita. Miksi julkaisemme verkossa? Miksi verkkojulkaisu on hyödyllistä? Mitkä ovat järjestelmän pitkän tähtäimen tavoitteet? Tällaisilla kysymyksillä on tarkoitus auttaa hahmottamaan systeemin tärkeyttä tiettyjen harkittujen tavoitteiden ja tarpeiden kannalta.

 2. Mitä?

  Kysymys koskee tietosysteemin määritystä. Mitä toimintaa verkkojulkaisu tukee? Mitä tietoja sieltä löytyy? Mitä tietojenkäsittelytehtäviä siellä hoidetaan? Tietojärjestelmän määrityksellä pyritään pysymään edellä mainituissa tavoitteissa.

 3. Miten?

  Kysymys koskee tietosysteemin toteutusta. Miten tietosysteemi toimii niin, että sille asetetut tavoitteet sekä määritetyt tehtävät toteutuvat? Miten toteutetaan tietosysteemi teknisesti? Miten systeemi toimii, myös virhe- ja poikkeustilanteissa?

  Tässä kysymyksessä julkinen verkkojulkaisu eroaa ratkaisevasti perinteisestä tietojärjestelmästä ja systeemityöstä, koska käyttäjän toimintaa ja käyttöliittymää ei voida suunnitella yksityiskohtaisesti yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Loppukäyttäjän suorittamat toiminnot ja/tai hänen käyttämät ohjelmat voivat olla täysin tuntemattomia verkkojulkaisun tekniselle toteuttajalle.

  Miten on mahdollista toteuttaa hyvä tietojärjestelmä tällaisissa olosuhteissa? Yleisesti tämä ongelmallisuus yritetään ratkaista, joko arvaamalla loppukäyttäjän ohjelmat ja toiminnot, tai yksinkertaisesti ohittamalla koko problematiikka.

ISKU-mallin toteutustapa

ISKU-malli lähestyy kysymystä korostamalla verkkojulkaisun esteettömyyttä, sillä hyvän tietosysteemin tekninen rakenne, sekä sen käyttötapa perustuu ensisijaisesti asiakkaan tarpeisiin. Siinä pyritään varmistamaan ettei julkaisun saatavuudelle tai sen sisältämän tiedon saavutettavuudelle ja käytettävyydelle aseteta teknisiä esteitä, tarvittaessa ohittamalla julkaisun ulkoasu kokonaan. Tämä saavutetaan kahdella merkkauskieltä (HTML, XHTML) koskevalla pääperiaatteella:

 1. käytetään merkkauskieltä ainoastaan dokumenttien rakenteelliseen merkintään
 2. muita asiakaspuolen Web-tekniikoita käytetään täysin valinnaisesti

Tällä pyritään takaamaan että informaatio saavuttaa kohteensa ja, että se on täysin esteittä käytettävissä niillä ohjelmilla ja toiminnoilla millä kulloinkin loppukäyttäjä tietoa käsittelee.

Käytännössä ISKU-mallin tavoitteet saavutetaan noudattamalla esteettömyyssuosituksia sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Mainio kiteytys aiheesta löytyy Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen esteettömyysoppaasta.

Viimeinen päivitys: 2005-03-30
Viimeinen muutos: 2012-03-08
Osmo Saarikumpu Quis custodiet ipsos custodes?