Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

URI ja URL

Sisällysluettelo

  1. Johdanto
  2. URL-osoitteen rakenne
  3. URL-osoitteen jatkeet
    1. Fragmenttitunniste
    2. Kyselyosa
  4. Absoluuttiset ja suhteelliset osoitteet

Johdanto

Jokaisella Webin yksittäisellä resurssilla on oltava oma osoitteensa, jotta siihen voitaisiin tarvittaessa viitata. Yksittäiseen objektiin, kuten kuvan tai HTML-dokumentin osoite on nimeltään URI (Uniform Resource Identifier - yhdenmukainen resurssin tunniste). Nykyisin puhutaan kuitenkin enemmän alakäsitteestä URL, (Uniform Resource Locator, yhdenmukainen resurssin paikannin), koska tästä resurssin verkko-osoitteeseen viittaavasta käytännöstä on tullut vakio. Käytännössä käsitteet ovat samaa tarkoittavia.

URL-osoitteen rakenne

Esimerkkinä käytämme tämän dokumentin osoitetta, joka näyttää seuraavanlaiselta:

http://www.weppipakki.com:80/avut/tekstit/urijaurl.htm
Esimerkki-URL-osoite osiin pilkottuna
http:

Protokollaosuus, joka koostuu käytettävän protokollan nimestä ja sen jälkeen tulevasta kaksoispisteestä. Tässä Webin oletusprotokolla: Hypertext Transport Protocol.

//

Kauttaviivaparilla viitataan palvelimeen.

www

Viitataan Web-palvelimeen (tässä valinnainen osuus).

weppipakki

Ilmaisee rekisteröidyn nimen (yhdessä seuraavan kanssa).

com

Ilmaisee verkkoalueen.

:80

Kaksoispistettä seuraava numero viittaa palvelimen porttiin. Oletusportti on tuo 80, eli jos porttia ei osoitteessa ilmaista se viittaa siihen.

/avut/tekstit/

Tämä on polku palvelimella, eli viitataan avut-hakemiston (kansion) tekstit-alihakemistoon.

urijaurl.htm

Ilmaisee resurssin nimen, eli kyseessä on HTML-dokumentti, jonka tekijä on nimennyt tuollaiseksi.

URL-osoitteen jatkeet

Fragmenttitunniste

URL-osoitetta voidaan jatkaa fragmenttitunnisteella, jolla viitataan johonkin Web-dokumentin nimettyyn osaan. Esimerkiksi tämän dokumentin toinen otsikko on nimetty lähdekoodissa seuraavasti:


<h2>
<a name="uor" id="uor">URL-osoitteen rakenne</a>
</h2>

Tällaiseen tunnistetietoon voidaan viitata suoraan lisäämällä URL-osoitteen loppuun numeromerkki (#) ja tunniste seuraavasti:

http://www.weppipakki.com:80/avut/tekstit/urijaurl.htm#uor

Tämän osoitteen aktivointi taas pyrkisi ohittamaan asiakasohjelman oletuskäyttäytymisen ja näyttämään dokumentin kyseisen tunnisteen kohdalta.

Kyselyosa

URL-osoitetta voidaan jatkaa myös kyselyosuudella, jolloin osoitteen loppuun lisätään kysymysmerkki (?), jota seuraa yhtäläisyysmerkillä (=) erotettuja nimi/arvo -pareja, joiden erottimena toimii et-merkki (&). Lopuksi yksinkertainen esimerkki kyselyosuudella varustetusta osoitteesta, josta myös saa aiheesta lisätietoa:

https://fi.wikipedia.org/w/wiki.phtml?title=URI

Absoluuttiset ja suhteelliset osoitteet

Edellä käsitellyt osoitteet ovat absoluuttisia, eli yksiselitteisiä. Absoluuttiset osoitteet ovat lähtösijainnista riippumattomia. Web-resursseihin voidaan ja usein kannattaakin (sivuston sisäisesti) viitata suhteellisesti.

Esimerkiksi edellisen linkin viittaus on suhteellinen:

<a
 href="glossary.htm#suh">viitata
 suhteellisesti</a>

Tässä viitataan saman hakemiston (kansion) tiedoston (glossary.htm) fragmenttitunnisteeseen (id="suh"). Suhteellinen osoite komputoidaan suhteessa kantaosoitteeseen ja ilman erillistä määrittelyä kantaosoite on asiakasohjelman nykyinen (selaimen osoiterivillä näkyvä) osoite.

Viimeinen sisältömuutos: 2012-02-02
Osmo Saarikumpu