Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

Asetteluominaisuudet

Näillä ominaisuuksilla vaikutetaan elementtien muotoon ja sijoittumiseen.

CSS 2.1 -asetteluominaisuudet visuaaliselle medialle
Ominaisuus Arvot
bottom auto | <mitta> | <prosentti>
clear none | left | right | both
clip auto | <muoto>
direction Ei verkkosivutuotantokäyttöön. Käytä merkkauksen DIR-attribuuttia.
float none | left | right
height auto | <mitta> | <prosentti>
left auto | <mitta> | <prosentti>
line-height normal | <luku> | <mitta> | <prosentti>
max-height <mitta> | <prosentti> | none
max-width <mitta> | <prosentti> | none
min-height <mitta> | <prosentti>
min-width <mitta> | <prosentti>
overflow auto | hidden | scroll | visible
position static | relative | absolute | fixed
right auto | <mitta> | <prosentti>
top auto | <mitta> | <prosentti>
unicode-bidi Ei verkkosivutuotantokäyttöön. Käytä merkkauksen BDO-elementtiä.
vertical-align baseline | sub | super | top | text-top | middle | text-bottom bottom | <mitta> | <prosentti>
visibility visible | hidden | collapse
width auto | <mitta> | <prosentti>
z-index auto | <kokonaisluku>
CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi