Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

border-collapse

border-collapse-ominaisuudella vaikutetaan taulukoiden (elementtien joiden display-ominaisuuden arvo on table tai inline-table) reunaviivojen yhtyvyyteen. Ominaisuudelle voidaan antaa kolme arvoa:

border-collapse-ominaisuuden arvot
Arvo Selitys
separate oletusarvo, taulukon reunaviivat piirretään käyttämällä perinteistä mallia, jossa vierekkäisillä soluilla on omat erilliset reunaviivat
collapse taulukon solujen reunaviivat yhdistetään, jolloin border-style-ominaisuuden arvo inset vastaa arvoa groove ja outset vastaa arvoa ridge
inherit ominaisuus perii arvonsa emoelementiltään

DOM-viittaus: olio.style.borderCollapse

Esimerkki

Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Edelliselle taulukolle on pyydetty seuraava tyylimääritys:

#esimerkkielementti {
border-collapse:separate;/*oletusarvo*/
}

Esimerkin vuoksi elementin emolle on määritetty border-collapse-ominaisuuden arvoksi collapse.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -luokitusominaisuudet