Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

caption-side

caption-side-ominaisuudella vaikutetaan taulukoiden otsakkeiden (elementtien joiden display-ominaisuuden arvo on table-caption) sijaintiin. Ominaisuudelle voidaan antaa kolme arvoa:

caption-side-ominaisuuden arvot
Arvo Selitys
top oletusarvo, otsake taulukkotiedon yläpuolelle
bottom otsake taulukkotiedon alapuolelle
inherit ominaisuus perii arvonsa emoelementiltään

DOM-viittaus: olio.style.captionSide

Esimerkki

Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Edelliselle taulukolle on pyydetty seuraava tyylimääritys:

#esimerkkielementti {
caption-side:top;/*oletusarvo*/
}

Esimerkin vuoksi elementin emolle on määritetty caption-side-ominaisuuden arvoksi bottom.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -luokitusominaisuudet