Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

cursor

cursor-ominaisuudella vaikutetaan (hiiri-)osoittimen ulkoasuun. Ominaisuudelle voidaan antaa seuraavat arvot:

cursor-ominaisuuden arvot
Arvo Selitys
auto Selain huolehtii osoittimen ulkoasusta kontekstin mukaisesti (oletusarvo).
crosshair Hiusristikko.
default Alustan oletusosoitin (tyypillisesti nuolenpää).
e-resize Osoittaa itälaidan siirrettävyyttä.
help Osoittaa ohjeiden olemassaoloa.
inherit Ominaisuus perii arvonsa emoelementiltään.
move Osoittaa kohteen siirrettävyyttä (tyypillisesti neljään suuntaan osoittava nuolisymboli).
n-resize Osoittaa pohjoislaidan siirrettävyyttä.
ne-resize Osoittaa koillislaidan siirrettävyyttä.
nw-resize Osoittaa luoteislaidan siirrettävyyttä.
pointer Osoitin (tyypillisesti etusormella osoittava käsi).
progress Osoittaa ohjelman edistymistä, muttei edellytä käyttäjän passiivisuutta.
s-resize Osoittaa etelälaidan siirrettävyyttä.
se-resize Osoittaa kaakkoislaidan siirrettävyyttä.
sw-resize Osoittaa lounaislaidan siirrettävyyttä.
text Osoittaa tekstin valintamahdollisuutta (tyypillisesti kapea pystyviiva, jonka päissä on poikkiviivat).
w-resize Osoittaa länsilaidan siirrettävyyttä.
wait Osoittaa että ohjelma on varattu ja käyttäjän tulisi odottaa (tyypillisesti ajankulua osoittava).
<url> Ilmaisee käytettävän osoitinkuvan osoitteen. Osoitteita voidaan määritellä useita (pilkuilla erotettuina), jolloin selain esittää ensimmäisen johon se kykenee. Osoite(et) aina varmistetaan viimeiseksi (pilkulla erotettuna) avainsanalla.

DOM-viittaus: olio.style.cursor

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -sekalaiset ominaisuudet