Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

empty-cells

empty-cells-ominaisuudella vaikutetaan taulukoiden (elementtien joiden display-ominaisuuden arvo on table tai inline-table) tyhjien solujen käsittelyyn. Ominaisuudelle voidaan antaa kolme arvoa:

empty-cells-ominaisuuden arvot
Arvo Selitys Huomiot
show Tyhjien solujen taustat ja reunaviivat piirretään. Oletusarvo.
hide Ei piirretä tyhjien solujen taustoja eikä reunaviivoja. Ominaisuudella on vaikutusta vain kun border-collapse-ominaisuuden arvo on separate (oletus).
inherit Ominaisuus perii arvonsa emoelementiltään.

DOM-viittaus: olio.style.emptyCells

Esimerkki

Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Edelliselle taulukolle on pyydetty seuraava tyylimääritys:

#esimerkkielementti {
empty-cells:show;/*oletusarvo*/
}

Esimerkin vuoksi elementin emolle on määritetty empty-cells-ominaisuuden arvoksi hide.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -luokitusominaisuudet