Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi visuaaliselle medialle

Sivun taulukko toimii CSS 2.1 -suosituksen ominaisuuksien ja niiden arvojen pikareferenssinä. Linkit johtavat yksityiskohtaisempiin lisätietoihin.

CSS 2.1 -ominaisuudet visuaaliselle medialle
Ominaisuus Arvot V.
background [ <background-attachment> || <background-color> || <background-image> || <background-position> || <background-repeat> ] 1
background-attachment fixed | scroll 1
background-color <väri> | transparent 1
background-image <url> | none 1
background-position [[ <prosentti> | <mitta> | left | center | right ] [ <prosentti>| <mitta>| top | center | bottom ]? ] | [ [ left | center | right ] || [ top | center | bottom ]] 1
background-repeat repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat 1
border [ <border-style> || <border-width> || <border-color> ] 1
border-bottom [ <border-style> || <border-width> || <border-color> ] 1
border-bottom-color <väri> | transparent 2.1
border-bottom-style dashed | dotted | double | groove | hidden | inset | none | outset | ridge | solid 2.1
border-bottom-width thin | medium | thick | <mitta> 1
border-collapse separate | collapse 2.1
border-color <väri> | transparent {1,4} 1
border-left [ <border-style> || <border-width> || <border-color> ] 1
border-left-color <väri> | transparent 2.1
border-left-style dashed | dotted | double | groove | hidden | inset | none | outset | ridge | solid 2.1
border-left-width thin | medium | thick | <mitta> 1
border-right [ <border-style> || <border-width> || <border-color> ] 1
border-right-color <väri> | transparent 2.1
border-right-style dashed | dotted | double | groove | hidden | inset | none | outset | ridge | solid 2.1
border-right-width thin | medium | thick | <mitta> 1
border-spacing <mitta> <mitta>? 2.1
border-style dashed | dotted | double | groove | hidden | inset | none | outset | ridge | solid {1,4} 1
border-top [ <border-style> || <border-width> || <border-color> ] 1
border-top-color <väri> | transparent 2.1
border-top-style dashed | dotted | double | groove | hidden | inset | none | outset | ridge | solid 2.1
border-top-width thin | medium | thick | <mitta> 1
border-width thin | medium | thick | <mitta> {1,4} 1
bottom auto | <mitta> | <prosentti> 2.1
caption-side top | bottom 2.1
clear none | left | right | both 1
clip auto | <muoto> 2.1
color <väri> 1
content normal | none | [ <merkkijono> |<url> | <laskuriviittaus> | <attr(X)> | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ 2.1
counter-increment [<tunnus> <kokonaisluku>?]+ | none 2.1
counter-reset [<tunnus> <kokonaisluku>?]+ | none 2.1
cursor [ [<url>,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress ] ] 2.1
direction Ei verkkosivutuotantokäyttöön. Käytä merkkauksen DIR-attribuuttia. 2.1
display inline | block | inline-block | list-item | none | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption 1
empty-cells show | hide 2.1
float none | left | right 1
font-family [[<fonttinimi> | <kirjasinperhe>] [, <fonttinimi> | <kirjasinperhe>]*] 1
font-size xx-small | x-small | small | smaller | medium | larger | large | x-large | xx-large | <mitta> | <prosentti> 1
font-style normal | italic | oblique 1
font-variant normal | small-caps 1
font-weight normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 1
font [ [ <font-style> || <font-variant> || <font-weight> ]? <font-size> [ / <line-height> ]? <font-family> ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar 1
height auto | <mitta> | <prosentti> 1
left auto | <mitta> | <prosentti> 2.1
letter-spacing normal | <mitta> 1
line-height normal | <luku> | <mitta> | <prosentti> 1
list-style [ <list-style-image> || <list-style-position> || <list-style-type> ] 1
list-style-image <url> | none 1
list-style-position inside | outside 1
list-style-type disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | lower-greek | none 1
margin-top <prosentti> | <mitta> | auto 1
margin-bottom <prosentti> | <mitta> | auto 1
margin-right <prosentti> | <mitta> | auto 1
margin-left <prosentti> | <mitta> | auto 1
margin <prosentti> | <mitta> | auto {1,4} 1
max-height <mitta> | <prosentti> | none 2.1
max-width <mitta> | <prosentti> | none 2.1
min-height <mitta> | <prosentti> 2.1
min-width <mitta> | <prosentti> 2.1
opacity <alfa-arvo> 3
orphans <kokonaisluku> 2.1
outline-color <väri> | invert 2.1
outline-style dashed | dotted | double | groove | inset | none | outset | ridge | solid 2.1
outline-width thin | medium | thick | <mitta> 2.1
outline [ <outline-style> || <outline-width> || <outline-color> ] 2.1
overflow auto | hidden | scroll | visible 2.1
padding-top <prosentti> | <mitta> 1
padding-right <prosentti> | <mitta> 1
padding-bottom <prosentti> | <mitta> 1
padding-left <prosentti> | <mitta> 1
padding <prosentti> | <mitta> {1,4} 1
page-break-after auto | always | avoid | left | right 2.1
page-break-before auto | always | avoid | left | right 2.1
page-break-inside auto | avoid 2.1
position static | relative | absolute | fixed 2.1
quotes [<merkkijono> <merkkijono>]+ | none 2.1
right auto | <mitta> | <prosentti> 2.1
table-layout auto | fixed 2.1
text-align left | right | center | justify 1
text-decoration none | [ underline || overline || line-through || blink ] 1
text-indent <mitta> | <prosentti> 1
text-transform none | capitalize | uppercase | lowercase 1
top auto | <mitta> | <prosentti> 2.1
unicode-bidi Ei verkkosivutuotantokäyttöön. Käytä merkkauksen BDO-elementtiä. 2.1
vertical-align baseline | sub | super | top | text-top | middle | text-bottom bottom | <mitta> | <prosentti> 1
visibility visible | hidden | collapse 2.1
white-space normal | nowrap | pre | pre-wrap | pre-line 1
widows <kokonaisluku> 2.1
width auto | <mitta> | <prosentti> 1
word-spacing normal | <mitta> 1
z-index auto | <kokonaisluku> 2.1

yksi taso ylös