Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

margin-bottom

margin-bottom -ominaisuudella vaikutetaan elementtien alamarginaaliin, eli lisätään tai vähennetään elementtien alapuolista tyhjää tilaa. Arvoiksi kelpaavat mitta- ja prosentti-arvot, sekä avainsanat auto ja inherit.

DOM-viittaus: olio.style.marginBottom

Huomiot

Esimerkki

Huomio! Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Tämä on esimerkkielementti, jolle on pyydetty seuraavat tyylimääritykset:

#esimerkkielementti {
border:1px dotted #aaa;/*reunaviiva ympärille*/
margin-bottom:0;/*alkuarvo*/
}

Elementin emolle on määritetty margin-bottom-ominaisuuden arvoksi auto.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -laatikko-ominaisuudet