Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

margin-top

margin-top -ominaisuudella vaikutetaan elementtien ylämarginaaliin, eli lisätään tai vähennetään elementtien yläpuolista tyhjää tilaa. Arvoiksi kelpaavat mitta- ja prosentti-arvot, sekä avainsanat auto ja inherit.

DOM-viittaus: olio.style.marginTop

Huomiot

Esimerkki

Huomio! Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Tämä on esimerkkielementti, jolle on pyydetty seuraavat tyylimääritykset:

#esimerkkielementti {
border:1px dotted #aaa;/*reunaviiva ympärille*/
margin-top:0;/*alkuarvo*/
}

Elementin emolle on määritetty margin-top-ominaisuuden arvoksi auto.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -laatikko-ominaisuudet