Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

max-height

max-height-ominaisuudella määritellään elementin sisältöalueen enimmmäiskorkeus. Arvoiksi kelpaavat mitta- ja prosentti-arvot, sekä avainsanat: none (alkuarvo) ja inherit.

DOM-viittaus: olio.style.maxHeight

Huomiot

Esimerkki

Huomio! Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Tämä on esimerkkielementti, jolle on pyydetty seuraavat tyylimääritykset:

#esimerkkielementti {
border:1px dotted #aaa;/*reunaviiva ympärille*/
height:16em;/*esimerkin vuoksi asetettu korkeus*/
max-height:none;/*alkuarvo, ei enimmäiskorkeutta*/
}

Tässä esimerkissä elementin emolohkolle ei olla määritetty height-ominaisuuden arvoa.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -asetteluominaisuudet