Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

max-width

max-width-ominaisuudella määritellään elementin sisältöalueen enimmäisleveys. Arvoiksi kelpaavat mitta- ja prosentti-arvot, sekä avainsanat: none (alkuarvo) ja inherit.

DOM-viittaus: olio.style.maxWidth

Huomiot

Esimerkki

Huomio! Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Tämä on esimerkkielementti, jolle on pyydetty seuraavat tyylimääritykset:

#esimerkkielementti {
border:1px dotted #aaa;/*reunaviiva ympärille*/
width:auto;/*alkuarvo*/
min-width:33%;/*vähimmäisleveys*/
max-width:none;/*alkuarvo, ei maksimileveyttä*/
}

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -asetteluominaisuudet