Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

table-layout

table-layout-ominaisuudella vaikutetaan taulukoiden (elementtien joiden display-ominaisuuden arvo on table tai inline-table) ladontatapaan. Ominaisuudelle voidaan antaa kolme arvoa:

table-layout-ominaisuuden arvot
Arvo Selitys
auto oletusarvo, taulukko ladotaan sen sisällön vaatiman tilan mukaisesti
fixed taulukko ladotaan sen leveysasetusten mukaisesti
inherit ominaisuus perii arvonsa emoelementiltään

DOM-viittaus: olio.style.tableLayout

Esimerkki

Tämän esimerkin toiminnallisuus vaatii tyylitukea.

Edelliselle taulukolle on pyydetty seuraavat tyylimääritykset:

#esimerkkielementti {
table-layout:auto;/*oletusarvo, joka ohittaa seuraavan deklaraation*/
width:10em;/*havainnollistamistarkoitukseen asetettu liian pieni leveys*/
}

Esimerkin vuoksi elementin emolle on määritetty table-layout-ominaisuuden arvoksi fixed.

Lisätietoja englanniksi

CSS 2.1 -ominaisuusreferenssi | CSS 2.1 -luokitusominaisuudet