Keskitetty sisältö

Tämän sivun sisältö on pyydetty keskittymään näytölle lisäämällä merkkaukseen sisältölohko:

<body>
<div id="sisalto">
<!--
Keskitetty sisältö tulee tähän.
-->
</div>
</body>

Merkkaukselle on sitten pyydetty seuraavat keskittämiseen vaikuttavat tyyliohjeet:

#sisalto {
max-width:35em;
margin-left:auto;
margin-right:auto;
}

Keskittäminen siis tapahtuu pyytämällä sisältölohkolle tietty leveys, sekä asettamalla sivumarginaalit yhtä suuriksi.

Nestemäinen layout?

Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki mahdollinen on pyritty määrittelemään suhteellisesti, jotta sivun sommittelu mukautuisi mahdollisimman hyvin erilaisiin tilanteisiin. Voit kokeilla sivun mukautuvuutta esim. muuttamalla tekstin kirjasinkokoa ja/tai muuntelemalla selainikkunasi kokoa.