Ensimmäinen kirjain -selektori

Seuraava tyyliehdotus on yhdistetty sivuun:

h1::first-letter {
text-decoration:underline;
}
/* Valitsimien ryhmittelyssä näennäiselementin
    on esiinnyttävä viimeisenä. */

Tyyliohje koskee kaikkien H1-elementtien ensimmäistä kirjainta, joten tämän sivun otsikon ensimmäisen kirjaimen pitäisi olla alleviivattu, mikäli asiakasohjelmasi tukee ensimmäinen kirjain -selektoria ja jolleivät mitkään muut asetukset tai rajoitukset sitä estä.

Weppipakin kotisivulle