Ensimmäinen rivi -selektori

Seuraava tyyliehdotus on yhdistetty sivuun:

p::first-line {
text-decoration:underline;
}
/* Valitsimien ryhmittelyssä näennäiselementin
    on esiinnyttävä viimeisenä. */

Tyyliohje koskee kaikkien P-elementtien ensimmäistä riviä, joten tämän sivun tekstikappaleiden ensimmäisen rivin pitäisi olla alleviivattu, mikäli asiakasohjelmasi tukee ensimmäinen rivi -selektoria ja jolleivät mitkään muut asetukset tai rajoitukset sitä estä.

Weppipakin kotisivulle