Jälkeen elementin -selektori

Seuraava tyyliehdotus on yhdistetty sivuun:

code::after {
content:attr(title);
display:block;
margin:1cm;
border:1px solid red;
}

/* Valitsimien ryhmittelyssä näennäiselementin
    on esiinnyttävä viimeisenä. */

Tyyliohje koskee kaikkien CODE-elementtien jälkeistä näennäissisältöä, joten tämän sivun koodiesimerkin TITLE-attribuutin arvo ("CSS-esimerkki") pitäisi näkyä elementin jälkeen omana lohkonaan, mikäli asiakasohjelmasi tukee jälkeen elementin -selektoria ja jolleivät mitkään muut asetukset tai rajoitukset sitä estä.

Weppipakin kotisivulle