Ennen elementtiä -selektori

Seuraava tyyliehdotus on yhdistetty sivuun:

h1::before {
content:url("../../../images/arac.gif");
border-right:1px dotted red;
}
/* Valitsimien ryhmittelyssä näennäiselementin
    on esiinnyttävä viimeisenä. */

Tyyliohje koskee kaikkien H1-elementtien edeltävää näennäissisältöä, joten tämän sivun otsikkoa pitäisi edeltää punaisella reunaviivalla erotettu kuva, mikäli asiakasohjelmasi tukee ennen elementtiä -selektoria ja jolleivät mitkään muut asetukset tai rajoitukset sitä estä.

Weppipakin kotisivulle