Negaatioselektori

Seuraava tyyliehdotus on yhdistetty sivuun:

code {
color:black;
}
:not(code) {
color:green;
}

Negaatioselektori koskee kaikkia elementtejä, jotka eivät ole negaation kohteena, joten tämän sivun (muiden kuin CODE) elementtien edustan väri pitäisi olla vihreä, mikäli asiakasohjelmasi tukee negaatioselektoria ja jolleivät mitkään muut asetukset sitä estä.

Weppipakin kotisivulle