Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

A-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

A-elementillä (anchor) merkitään tekstitason linkityksessä tarvittavat ankkurit, eli linkit ja/tai niiden kohteet.

Merkkaus: <a> ... </a>
Sallittu sijainti: abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: charset | coords | href | hreflang | kohdistusattribuutit | name | rel | rev | shape | type | yleiset attribuutit

A-elementin attribuutit

A-elementin attribuutit määräävät ankkurin luonteen. Ankkuri voi toimia joko lähdeankkurina (linkkinä), kohdeankkurina (linkin määränpäänä) tai molempina.

Kohdeankkuri

Kohdeankkuri on yksilöllisellä tunnistimella (fragment identifier) merkitty solmu dokumentissa, johon voidaan viitata. Perinteisesti kohdeankkuri on merkitty NAME-attribuutilla, mutta XML-sääntöjen mukaan elementteihin viitataan (tässä yhteydessä pakollisella) ID-tunnisteattribuutilla. Yhteensopivuussyistä myös NAME-attribuutti on edelleen sallittu, joten kohdeankkurit kannattaa merkitä näillä molemmilla saman arvoisilla attribuuteilla. Esimerkiksi dokumentissa datatype.htm on ankkuri, joka on merkitty seuraavasti:

<a id="id" name="id">ID</a>

Seuraavan kappaleen linkki viittaa tähän ankkuriin. Kun linkki aktivoidaan asiakasohjelma pyrkii ohittamaan oletuskäyttäytymisensä ja näyttämään dokumentin kyseisen ankkurin kohdalta.

Attribuuttien arvo on ID-tietotyyppiä ja sen tulee olla dokumenttikohtaisesti yksilöllinen, eli kahta samanlaista tunnistinta ei saa esiintyä.

Linkin ominaisuudet ja suhteet

Yleisin A-elementin attribuutti on HREF, jolla määritetään linkki toiseen kohteeseen. Attribuutin arvoksi annetaan resurssin osoite, eli URI-tietotyyppi.

Edellisen kappaleen linkki myös viittaa datatype.htm-dokumenttiin, sekä sen kohdeankkuriin nimeltä uri. Linkin koodi on seuraavanlainen:

...eli <a
 href="../misc/datatype.htm#uri">URI</a>-tietotyyppi.</p>

Kohdeankkuriin siis viitataan lisäämällä välittömästi osoitteen perään ristikkomerkki ja ankkurin yksilöllinen tunniste.

Seuraavilla attribuuteilla määritellään linkin ominaisuuksia:

Seuraavassa esimerkkiparissa, jossa ensimmäisessä esiintyvät kaikki edellä mainitut attribuutit, pyritään myös hahmottamaan dokumenttien välisiä suhteita REL- ja REV-attribuuttien avulla. Ensimmäinen A-elementti sijaitsee kuvitteellisessa dokumentissa nimeltä eka:

...<a 
 href="toka"
 charset="ISO-8859-1"
 hreflang="fi"
 type="text/html"
 rel="next"
 rev="start">Seuraava sivu</a>...

Jolloin koodimme ilmoittaa seuraavat asiat:

  1. linkin kohde löytyy osoitteesta toka
  2. sen merkistö on länsi- ja pohjoiseurooppalainen Latin-1
  3. linkin pääkieli on suomi
  4. kyseessä on HTML-tiedosto
  5. linkin suhde dokumenttiimme on sarjan seuraava
  6. dokumenttimme suhde linkkiin on sarjan ensimmäinen

Vastaavasti, REL- ja REV-suhteet voitaisiin ilmaista kuvitteellisessa dokumentissa nimeltä toka seuraavasti:

...<a
 href="eka"
 rel="prev"
 rev="next">Alkuun</a>...

Jolloin linkin suhde dokumenttiimme on sarjan edellinen ja dokumenttimme suhde linkkiin on sarjan seuraava.

Kohdistusattribuutit

A-elementti hyväksyy myös kaikki kohdistusattribuutit, joita käsitellään omalla sivullaan.

Kuvakartta-attribuutit

SHAPE- ja COORDS -attribuutit liittyvät kuvakarttoihin. Yhdessä ne määrittelevät kuvakartan kuuman alueen (hot spot). Attribuutteja kuvataan AREA-elementin yhteydessä.

Esimerkkikoodi A-, MAP- ja OBJECT -elementtiyhdistelmällä toteutetusta kuvakartasta:

<div lang="en" xml:lang="en">
<object
 data="kartta.gif"
 type="image/gif"
 usemap="#map1">
</object>
<map name="map1" id="map1">
<p><span lang="fi" xml:lang="fi">Hakukoneet:</span> <a
 href="javascript:alert('Infoseek')"
 shape="rect"
 coords="17,53,193,95">Infoseek</a> | 
<a href="javascript:alert('Exite')"
 shape="circle"
 coords="240,140,50">Exite</a> | 
<a href="javascript:alert('Lycos')"
 shape="poly"
 coords="18,172,109,104,135,152,18,172">Lycos</a></p></map>
</div>

Tämä esimerkkikoodimme on asetettu tulostamaan myös tekstilinkit, koska vanhemmat selaimet eivät tue A-, MAP- ja OBJECT -yhdistelmää. Voit tarkistaa asiakasohjelmasi tuen testisivun avulla. Kaikenkaikkiaan kuvakarttojen merkkaamisessa kannattanee pitäytyä IMG-, MAP- ja AREA -elementtiyhdistelmässä.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit