Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

ABBR-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

ABBR-elementillä (abbreviation) merkitään lyhenteet.

Merkkaus: <abbr> ... </abbr>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

Lyhenteiden merkitsemiseen löytyy kaksi eri elementtiä: ABBR ja ACRONYM. ABBR-elementti soveltuu parhaiten perinteisiin lyhenteisiin (jne., yms.), sekä sellaisiin joiden kirjaimet lausutaan yksitellen (esimerkiksi WWW).

Esimerkki

Yleiset attribuutit sopivat varsin hyvin antamaan lisätietoa lyhenteiden yhteydessä:

Jerry Cotton ja <abbr lang="en" xml:lang="en"
 title="Federal Bureau of Investigation">FBI</abbr>

Jotkut selaimet antavat vihjeen TITLE-attribuutista:

Firebird ja ABBR-elementti.

Mozilla Firebird ja ABBR-elementti ominaisuuksineen.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit