Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

ACRONYM-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

ACRONYM-elementillä merkitään kirjainsanat.

Merkkaus: <acronym> ... </acronym>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

Lyhenteiden merkitsemiseen löytyy kaksi eri elementtiä: ACRONYM ja ABBR. ACRONYM-elementti soveltuu parhaiten kirjainsanoihin, joissa lyhenteiden kirjaimista muodostetaan sana, esim. KELA.

Esimerkki

Yleiset attribuutit sopivat varsin hyvin antamaan lisätietoa lyhenteiden yhteydessä:

Pohjoisatlantin sopimusjärjestö <acronym lang="en" xml:lang="en"
 title="North Atlantic Treaty Organization">NATO</acronym>...

Jotkut selaimet antavat vihjeen TITLE-attribuutista:

Opera ja ACRONYM-elementti.

Opera ja ACRONYM-elementti.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit