Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

ADDRESS-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

ADDRESS-elementillä merkitään dokumentin, tai sen osan, tekijän tai vastuuhenkilön yhteystiedot.

Merkkaus: <address> ... </address>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Huomiot

ADDRESS-elementti poikkeuksellisena lohkotason elementtinä ei saa sisältää lohkotason elementtejä.

Esimerkki

Tyypillisesti dokumentit sisältävät yhden ADDRESS-elementin, joka löytyy sivun lopusta tai alusta. Yhteystiedot voivat koostua perinteisistä osoitetiedoista puhelin- ja telefaksinumeroineen, sähköpostiosoitteesta, tai linkityksestä yhteystietoihin, sekä näiden erilaisista yhdistelmistä. Yksinkertaisimmillaan yhteistiedot sisältävät nimen ja sähköpostilinkin:

<address>
Etunimi Sukunimi<br />
<a
 href="mailto:etunimi.sukunimi@example.com">etunimi.sukunimi@example.com</a>
</address>

Tyypillisesti selaimet kursivoivat ADDRESS-elementin tekstin:

Mozilla ja ADDRESS-elementti.

Mozillan ADDRESS-elementin tulkinta on tavanomainen.

Yhteystietojen ulkoasuehdotukset kuten kursivointi kuuluvat tyyliehdotuksien piiriin.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit