Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

BASE-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

BASE-elementillä määritellään dokumentille kantaosoite, johon kaikki dokumentin suhteelliset viittaukset suhteutetaan.

Merkkaus: <base href="..." />
Sallittu sijainti: head
Sallittu sisältö: ei sisältöä
Attribuutit: href | id

Huomiot

BASE-elementillä määritetty kantaosoite ohittaa normaalit kantaosoitteen määrittelykäytännöt. Elementti on käyttökelpoinen vain tilanteissa, joissa dokumentti on irrotettu ympäristöstään, esim. sähköpostilla lähetetty dokumentti, jolla ei ole kantaosoitetta ollenkaan.

BASE-elementin on esiinnyttävä HEAD-elementin lapsena ennen viittauksia ulkopuolisiin lähteisiin. Dokumentissa saa esiintyä vain yksi BASE-elementti.

BASE-elementin attribuutit

BASE-elementillä on pakollinen HREF-attribuutti, jonka arvo tulee olla absoluuttinen URI.

Esimerkki

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä annetaan dokumentin kantaosoitteeksi sen normaali sijaintipaikka:

<head>
<base href="http://weppipakki.com/html/1strict/base.htm" />
...

Jolloin kantosoitteeksi muodostuu http://weppipakki.com/html/1strict/, koska osoitteen viimeisen kauttaviivan jälkeinen osa tulkitaan aina tiedoston nimeksi. Tällöin kaikki (paitsi OBJECT-elementin CODEBASE-attribuutilla määritelty) sivun suhteellisesti ilmoitetut viittaukset, kuten linkit ja kuvien lähteet (SRC-attribuutit) suhteutetaan tuohon kantaosoitteeseen. Esim. tällä sivulla esiintyy seuraava suhteellinen linkki:

<a href="../../avut/tekstit/glossary.htm#abs">absoluuttinen URI</a>

Mikäli tuo esimerkin kantaosoite olisi asetettu, niin yo. HREF-attribuutin arvo komputoituisi seuraavaksi: http://weppipakki.com/avut/tekstit/glossary.htm#abs, riippumatta tämän dokumentin sijainnista, tai mahdollisesta HTTP-otsakkeesta.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit