Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

BDO-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

BDO-elementillä (bidirectional override) ohitetaan tekstin (Unicoden kaksisuuntaisen algoritmin) esityssuunta.

Merkkaus: <bdo dir="..."> ... </bdo>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: dir | lang | ydinattribuutit | xml:lang

BDO-elementin attribuutit

Pakollisella DIR-attribuutilla määritetään tekstin suunta. Sallitut arvot ovat:

Huomiot

BDO-elementtiä tarvitaan vain poikkeustapauksissa, joissa samassa yhteydessä esiintyy eri suuntiin kirjoitettavaa tekstiä. Lisätietoja HTML 4 -suosituksen kohdassa 8.2.4 Overriding the bidirectional algorithm: the BDO element.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit