Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

BLOCKQUOTE-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

BLOCKQUOTE-elementillä merkitään lohkotason lainaukset.

Merkkaus: <blockquote> ... </blockquote>
Sallittu sijainti: blockquote | body | button | dd | del | div | fieldset | form | ins | li | map | noscript | object | td | th
Sallittu sisältö: address | blockquote | del | div | dl | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | ins | noscript | ol | p | pre | script | table | ul
Attribuutit: cite | yleiset attribuutit

Huomiot

Lohkotason lainaukset eivät saa sisältää välittömästi tekstiä tai rivitason elementtejä.

Rivitason lainauksia varten on oma Q-elementti.

BLOCKQUOTE-elementin attribuutit

BLOCKQUOTE-elementillä on yksi ominainen CITE-attribuutti, jonka arvoksi kelpaa URI. Attribuutilla voidaan siis viitata lainauksen lähteeseen, mikäli sille löytyy Internet-osoite, tai muuten tarjota lainauksia koskevia lisätietoja esim. erillisellä sivulla.

Esimerkki

Lohkotason lainaukset tyypillisesti sisältävät tekstikappaleita:

<blockquote
 cite="http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/HTML3.2/5.10.html"
 title="Jukka Korpela: lainuksien lyhentämisestä.">
<p lang="en" xml:lang="en">
 As an exception to quotations being exact reproductions of the
 quoted text, you may leave out words which are irrelevant in the
 context of the quotation even if they appear in the middle of the
 quoted text; in such cases you should indicate the omission clearly
 (the notations - - and ... are the most common ways of doing this).</p>
</blockquote>
Mozilla ja BLOCKQUOTE-elementti.

Mozilla ja lohkolainauksen ominaisuudet.

Virheellinen käyttö

Selaimet tyypillisesti sisentävät BLOCKQUOTE-elementin sisällön. Tämä selainten oletuskäyttäytyminen on johtanut siihen, että elementtiä on käytetty pelkästään ulkomuodollisista syistä piittaamatta sen merkityksestä. Yleensä myös graafiset editorit käyttävät BLOCKQUOTE-elementtiä Suurenna sisennystä -komennon pohjana.

Elementtien oletusulkomuoto ei saa ollenkaan vaikuttaa elementtien valintakriteerinä. Ulkomuodolliset tekijät kuten marginaalit kuuluvat tyyliehdotuksien piiriin.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit