Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

BODY-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

BODY-elementti sisältää dokumentin tulkittavan sisällön. Tulkitsemistapa riippuu asiakasohjelmasta. Yleisin tulkitsemistapa on piirtää dokumentti näytölle, mutta dokumentti voidaan myös lausua, muuntaa pistekirjoitukseksi, lähettää tulostimelle, jne.

Merkkaus: <body> ... </body>
Sallittu sijainti: html
Sallittu sisältö: address | blockquote | del | div | dl | fieldset | form | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | ins | noscript | ol | p | pre | script | table | ul
Attribuutit: onload | onunload | yleiset attribuutit

BODY-elementti merkitään HTML-elementin toiseksi lapsielementiksi heti HEAD-elementin jälkeen ja sen välittömäksi sisällöksi kelpaavat vain lohkotason elementit.

BODY-elementin attribuutit

BODY-elementillä on kaksi ominaista tapahtuma-attribuuttia, joiden arvoksi annetaan ohjelmointikoodia (Script-tietotyyppi), jonka asiakasohjelma suorittaa havaittuaan määritetyn tapahtuman:

Huomiot

Tapahtuma-attribuuttien käyttö edellyttää käytetyn skriptikielen ilmoittamista META-elementin HTTP-EQUIV-attribuutilla. Esimerkiksi JavaScript seuraavasti:

<meta
 http-equiv="Content-Script-Type"
 content="text/javascript" />
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit