Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

BUTTON-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

BUTTON-elementillä määritellään painike.

Merkkaus: <button>...</button>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | abbr | acronym | address | b | bdo | big | blockquote | br | cite | code | del | dfn | div | dl | em | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | hr | i | img | ins | kbd | map | noscript | object | ol | p | pre | q | samp | script | small | span | strong | sub | sup | table | textarea | tt | ul | var
Attribuutit: disabled | kohdistusattribuutit | name | type | value | yleiset attribuutit

BUTTON-elementin attribuutit

Elementin TYPE-attribuutilla määrittellään minkä tyyppisestä painikkeesta on kyse. Mahdolliset arvot ovat:

NAME-attribuutilla voidaan nimetä painike antamalla sille tunnus (CDATA-tietotyyppi). VALUE-attribuutilla määritellään painikkeelle arvo (CDATA-tietotyyppi). Nämä tiedot lähetetään eteenpäin nimi/arvo (NAME/VALUE) -parina, mikäli elementti toimii lomaketietojen lähetyspainikkeena.

DISABLED-attribuutilla (disabled="disabled") voidaan painike asettaa pois käytöstä.

Esimerkki

BUTTON-elementillä luodut painikkeet vastaavat toiminnaltaan INPUT-elementillä luotuja, jonka yhteydessä esimerkkejä. Ero on siinä että BUTTON konteinerinä voi toimia emona erilaiselle sisällölle, esimerkiksi vaikka kuvalle:

<form
 action="javascript:alert('Tämä on vain esimerkki.')">
<div>
<button
 type="submit"
 style="background:url(../../js/code/kuvat/space.jpg);
        width:100px;height:75px;border:dotted 2px #fff">
<img
 src="../../images/dove2.gif"
 style="border:none"
 alt="Lähetä kyyhkypostia kyberavaruuteen." />
</button>
</div>
</form>

Esimerkkikoodimme tulostuu dokumenttiin seuraavasti:

Huomiot

BUTTON-elementin lapsina esiintyvät kuvat eivät saa toimia kuvakarttoina.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit