Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

CITE-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

CITE-elementillä (citation) merkitään sitaattien lähde ja viittaukset toisiin lähteisiin.

Merkkaus: <cite> ... </cite>
Sallittu sijainti: a | abbr | acronym | address | b | bdo | big | button | caption | cite | code | dd | del | dfn | div | dt | em | fieldset | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | i | ins | kbd | label | legend | li | object | p | pre | q | samp | small | span | strong | sub | sup | td | th | tt | var
Sallittu sisältö: PCDATA | a | abbr | acronym | b | bdo | big | br | button | cite | code | del | dfn | em | i | img | input | ins | kbd | label | map | noscript | object | q | samp | script | select | small | span | strong | sub | sup | textarea | tt | var
Attribuutit: yleiset attribuutit

Esimerkki

CITE-elementillä ei merkitä itse lainattua tekstiä, joihin on omat elementtinsä (BLOCKQUOTE ja Q), vaan sitaattien tai viittauksien lähteet:

... jo <cite>Job</cite> aikoinaan sanoi:
 <q>Eikö ihmisen elo maan päällä ole sotapalvelusta?</q>
 (<cite>Job 7:1</cite>)...

Tyypillisesti selaimet kursivoivat CITE-elementillä merkatun tekstin:

Internet Explorer ja CITE-elementti.

Internet Explorer ja CITE-elementti.

Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit