Siirry sivun sisältöön Avut CSS HTML JavaScript Kotisivu

COL-elementti XHTML 1.0 Strict -dokumenttityypissä

COL-elementillä (table column) on mahdollista merkata taulukkoon sarakkeita yhteisiä attribuuttimäärityksiä varten.

Merkkaus: <col />
Sallittu sijainti: colgroup | table
Sallittu sisältö: ei sisältöä
Attribuutit: align | char | charoff | span | valign | width | yleiset attribuutit

COL-elementin attribuutit

SPAN-attribuutilla yhdistetään sarakkeita. Arvo annetaan numerona (Number-tietotyyppi, oletusarvo 1).

WIDTH-attribuutilla voidaan vaikuttaa sarakkeiden leveyteen. Arvoksi käy MultiLength-tietotyyppi. Suhteellisella arvolla nolla (width="0*") on erikoismerkitys: pyydetään leveydeksi sisällön vaatimaa minimitilaa.

Loput COL-elementin ominaiset attribuutit koskevat solujen sisällön tasausta.

ALIGN-attribuutti määrittelee datan vaakasuoran kohdistumisen sarakkeen tai yhdistettyjen sarakkeiden sisällä. Sallitut arvot ovat:

CHAR-attribuutilla voimme vaihtaa vaakasuoran tasauksen oletusmerkkiä. Arvoksi käy yksittäinen kirjainmerkki (Character-tietotyyppi). CHAROFF-attribuutilla voidaan määritellä tasausmerkin sijainti. Arvo (Length-tietotyyppi) voidaan antaa kuvapisteinä (reunasta), tai prosentteina (solun leveydestä).

VALIGN-attribuutti määrittelee datan pystysuoran kohdistumisen sarakkeen tai yhdistettyjen sarakkeiden sisällä. Sallitut arvot ovat:

Huomiot

Esimerkki

Tässä kuvitteellisessa esimerkissä nelisarakkeisen taulukon ensimmäiselle sarakkeelle pyydetään määräleveyttä ja lopuille sarakkeille taas taustaväriä:

...</caption>
<col width="3em" />
<col span="3" style="background:#dffffb" />
<thead>...
Referenssin käyttöliittymät:
laaja | rakenteellinen | suppea

Kaikki XHTML1 Strict -elementit